Менторство стартап-проектів

Наша команда займається менторством стартап-проектів, які являються або пов’язані з Open Source програмним забезпеченням. Ми популяризуємо ідею створення програмних та апаратних продуктів, в основу яких покладені відкриті технології.

Ми приділяємо багато уваги інформаційній безпеці нових стартапів, в тому числі IoT-рішенням, недостатня захищеність яких може поставити під удар як репутацію, так і особисту безпеку, життя та здоров’я потенційних споживачів. Наша команда займається дослідженням цієї проблеми, та розробляє загальні рекомендації для захисту хмарних та IoT-рішень.

Real Linuxation також пропагує створення якісних IoT-розробок, які позбавлені недоліків підходу “vendor lock-in”. Альтернативою такому підходу є створення мультивендорних рішень, в якій користувач сам може організувати хмару для своїх пристроїв. Для прикладу наведемо IoT-пристрої так званого “розумного дому”: сучасні контролери, хоча в багатьох випадках використовують прошивку на базі GNU/Linux, однак не здатні працювати без хмари виробника. Таким чином, вони перетворюються в купу непотрібного пластику, коли хмара виробника виводиться з експлуатації або втрачає працездатність.

На жаль, останнім часом такі випадки не є рідкістю. Банкрутіючи, чимало фірм забирають з собою в могилу всі розроблені ними IoT-рішення. Шлях, який пропонуємо ми – популяризація створення вендоро-незалежних, універсальних та гнучких IoT-рішень.